پاورپوینت ۸ Disipline

بدون دیدگاه

پاورپوینت ۸ Disipline در قالب فایل با فرمت Ppt و در ۲۲ اسلاید به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

پاورپوینت ۸ Disipline
درک و آگاهی ازعلل اساسی مشکلات بسیارمهم است تا ازتکرارآنها کاسته شودوبطورایده آل ازبروزمجدد مشکلات جلوگیری شود.
Bill Arnott دارای گواهی و مدرس روش (D8) ومهارت های گروهی می باشد .وی روشی را درجهت کاستن هزینه ها و تغییرات اجرای موفقیت آمیزدربسیاری ازتقاضاهای متفاوت به کاربرده است.

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری Measurement Systems Analysis

فهرست مطالب:
اهمیت کیفیت اندازه گیری
فرآیند/سیستم اندازه گیری
تقسیم بندی کلی خطاهای سیستم اندازه گیری
آیا کالیبراسیون برای تائید کیفیت اندازه گیری کافیست؟
انواع خطاهای سیستم اندازه گیری
منابع پراکندگی
اثرات σm (پراکندگی بدلیل سیستم اندازه گیری)
محدوده پذیرش پراکندگی بدلیل سیستم اندازه گیری
عوامل ایجاد کننده پراکندگی سیستم اندازه گیری
خلاصه عوامل پراکندگی (گوناگونی)
اصول اجرای آزمون و محاسبات تحلیل R&R
اصول اجرای آزمون و محاسبات تحلیل R&R
تحلیل R&R  با MINITAB
مراحل اجرائی تحلیل R&R

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

فهرست مطالب:
سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت
سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت
آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمرکز بر EFQM
آشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis)
ابزارهای کنترل کیفیت آماری (SQC)
گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000
فهرست مطالب:

شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت
معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO
معرفی استاندارد های سری ISO 9000
مدیریت کیفیت
ارکان مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت و ارکان آن
دیدگاه فرآیند گرا Process Approach
شبکه فرآیندها
تقسیم‌بندی پیشنهادی فرآیندها
تعاریف و مفاهیم ISO 9000 : 2000
الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی برسری استاندارد ISO 9000:2000

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002 نیازمندیهای سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
 اهداف پاورپوینت استاندارد :
۱- تاریخچه
۲- اهداف ISO TS 16949 2002
3- آشنایی با نیازمندیهای ISO TS 16949 2002
4- بررسی مقایسه ای ISO TS 16949 با ISO 9001 2000

EFQM

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
هدف از ارزیابی عملکرد
مزایا و منافع نظام خود ارزیابی
الگوهای تعالی عملکرد

مزایا و منافع نظام خود ارزیابی:
خود ارزیابی وسیله ای برای سنجش میزان موفقیت و پیشبرد اهداف
خود ارزیابی ابزاری برای روشن کردن وضعیت و تقسیم بهتر عملیات
خود ارزیابی وسیله ای برای حمایت از خواسته های مشتریان
ایجاد یک بینش یا الگوی نقش در جهت کمال جویی (موفقیت)
شناخت عمومی از کسب جایزه
خود ارزیابی وسیله ای برای انجام مقایسه های بین بخشی
ارایه فرصت تفکر در مورد چگونگی اجرای مدیریت کیفیت جامع TQMدر بخش های مختلف سازمان و تأثیرات آن بر کارکردهای سازمان

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
مفهوم و تعریف کالیبراسیون
اهمیت و ضرورت کالیبراسیون
یکاهای اندازه‌گیری استاندارد
خطاها و عدم قطعیت در اندازه‌گیری
قابلیت ردیابی و سلسله مراتب کالیبراسیون
استقرار نظام کالیبراسیون
شرایط محیطی کالیبراسیون

دوره آموزشی تربیت ممیز بر اساس استاندارد ISO19011 2002 در قالب فایل پاورپوینت ۵۰ سالاید قابل ویرایش
استاندارد ISO19011 2002 راهنمایی هایی را برای مدیریت
کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و بیرونی در
مورد سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی و همچنین شایستگی (صلاحیت) و
ارزشیابی ممیزان، ارائه می نماید.
قصد بر آن است تا راهنمایی های ذکر
شده در این استاندارد بین الماللی برای گستره وسیعی از استفاده کنندگان
بالقوه، از جمله ممیزان، سازمانهای در حال اجرای سیستم ها و ابزارهای
مدیریتی و مهندسی، سازمانهایی که ملزم به انجام ممیزی بر مبنای قرارداد
هستند و همچنین سازمانهایی که در امر آموزش یا تائید شایستگی ممیزان، گواهی
کردن/یا ثبت کردن سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی ، نهاد تائید
صلاحیت یا استاندارد کردن در حیطه ارزیابی انطباق دخیل هستند، کاربرد داشته
باشد.
این استاندارد بین المللی راهنمایی های را در مورد اصول اساسی
ممیزی، مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های سیستم
مدیریت و همچنین راهنمایی هایی جهت شایستگی ممیران سیستمهای مدیریت ارائه
می دهد.
این استاندارد برای کلیه سازمانهایی که به انجام ممیزی های
داخلی یا بیرونی در رابطه با سیستم مدیریت یا مدیریت کردن برنامه ممیزی
نیاز دارند، کاربرد دارد.
بکارگیری این استاندارد در انجام سایر انواع
ممیزی ها نیز عموماً امکان پذیر  است، مشروط بر آنکه در چنین مواردی
ملاحظات لازم برای شناسایی شایستگی مورد نیاز برای اعضاء تیم ممیزی مد نظر
قرار گیرد.

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

بدون دیدگاه

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع در قالب فایل با فرمت Ppt و در ۲۷ اسلاید به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مدیریت کیفیت جامع
نگرشی که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تأمین‌کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشتری می‌شود، می‌پردازد.
۱ ) مدیریت : مدیران ارشد به طور کامل پایبند به اجرا هستند.
۲ ) کیفیت : برآورده نمودن خواسته‌های مشتریان
۳ ) جامع : هرکس که با سازمان در ارتباط است، در فرآیند بهبود مستمر درگیر می‌شود.

نظریه های شهری و شهرنشینی

بدون دیدگاه

مقدمه:
شهر به مصابه نخستین شکل تمدنی و مرکز تقدس، قدرت و ثروت همواره مفهومی آرمانی و مقدس را به همراه داشته است.
تبلور این تصویر در ذهن اندیشمندان از قدیم دو گرایش موازی را به وجود آورده است:

۱- تمایل به تبیین و تفسیر فضا در زمان حال که طبعا به نوعی ذهنیت معماری و طراحی شهری تبدیل می شد.
۲- تمایل به فرافکنی ارمان های اجتماعی –فلسفی خود به سوی اینده و سرنوشت شهری که منجر به بروز ارمان گرایی های متفاوت می شود.

انواع نظریه ها:
۱- کلاسیک
۲- جدید

دسته‌ها