فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۳۲

روشهای تدریس سنتی و متداول:

روش های جدید آموزشی

روش های آموزش انفراد

  آموزش های انفرادی چه هدف هایی را دنبال می کند:

، معلمان اغلب باید چند نکته را برای شاگردان روشن کنند :

 طرح کلر و سطوح مختلف آن

یادگیری تا حد تسلط :

آموزش برنامه ای (PI) :

آموزش به وسیله رایانه (CAI) :

آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) :

آموزش انفرادی هدایت شده (IGE) :

ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها :

روش واحدها :

ویژگیهای روش واحد ها :

ویژگیهای روش واحد موضوع :

محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع :

روش واحد تجربی

ویژگیهای روش واحد تجربی :

روش واحد طرح :

ویژگیهای روش واحد طرح :

محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح :

روشهای تدریس سنتی و متداول:

  

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۲۳

متاسفانه تدریس انشا با شیوه های  خلاق،که دانش آموز را در نوشتن ماهر و
توانا کند در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کشور ما رایج نیست و به همین علت دانش
آموزان اغلب از این درس گریزانند و بسیاری از آنان تا آخرین سال تحصیلی
انشا نوشتن را یاد نمی گیرند شاید هم انشارا درسی بیهوده می دانند و یا
تصور می کنند این درس را برای آزار آنان در برنامه درسی گنجانده اند. در
این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش دلفی* به جمع آوری اطلاعات در
زمینه ی علل ضعف دانش آموزان در درس انشا و پایین بودن خلاقیت آنهاپرداخته
ایم وبه اختصار برخی موانع خلاقیت را که با ضعف انشا بی ارتباط نیست مطرح
نموده ایم.ودر بخش دوم راهکار هایی را برای رفع این نواقص ارائه کرده
ایم.ودر بخش پایانی شیوه های نوین تدریس انشا را مطرح نموده ، که بدون شک
این شیوه ها تاثیر مستقیم در پرورش  خلاقیت دانش آموزان دارد.به امید آنکه
تجارب ناچیز اینجانب مورد استفاده قرار گیرد.

  فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:
۱۴۰

ساختار نظام آموزشی
ساختار آموزش پس از استقلال
وسیع سازی بعد سیستم آموزش پایه
زبان آموزشی
آموزش زبان هندی
آموزش زبان انگلیسی
آزمون عمومی
تعداد روزهای درسی
مقطع آموزش پیش دبستانی
اهداف آموزشی
طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ECCE )
مقطع آموزش ابتدایی
ساختار آموزشی
آمار آموزشی مقطع آموزش ابتدایی
نرخ افت تحصیلی (طی سال ۱۹۹۶)
طرح های اجرایی
تمرکززدایی آموزشی
نرخ ثبت نام و حضور در مدارس
نرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع آموزش مقدماتی
مقطع آموزش متوسطه
ساختار آموزشی
سیستم امتحانی و مدارک تحصیلی
آموزش عالی
مقاطع تحصیلی  آموزش عالی
تقویم دانشگاهی
نهادهای آموزش عالی
نهادهای مرکزی
ارزشیابی مدارک تحصیلی
پذیرش تحصیلی
دانشگاهها و نهادهای همپایه آن
زبان آموزشی
اعتبار سنجی  آموزشی
تعداد موسسات آموزش عالی طی دهه ۱۹۹۰
طرح های آموزشی
کمیسیون کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (UGC)
خصوصی سازی آموزش عالی و احداث دانشگاه های خودگردان
دانشگاه های خودگردان
بین المللی سازی آموزش عالی
فقدان دیدگاه برای آینده
وضعیت آموزش عالی
شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی
شورای تحقیقات پزشکی هند
کمیته دائمی
کمسیون اعتبارات دانشگاهی هند
ساختار تشکیلات کمیسیون
وظایف و اختیارات کمیسیون
روش کار کمیسیون
بازنگری ساختار آموزش عالی
جایگاه نظام آموزش عالی
جایگاه آموزش عالی در توسعه ملی
 نظام برنامه ریزی آموزش عالی
فاصله نژادی در آموزش عالی

سازه فضا کار با عکس

بدون دیدگاه

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۲۴

بتن

خصوصیات بتن سبک

پیشگفتار :

مقدمه :

مزایای سقفهای تیرچه و بلوک :

سقفهای تیرچه و بلوک

۱-۱  عضو کششی

۱-۲  میلگردهای عرضی

۱-۳  میلگرد بالائی

۱-۴  بتن پاشنه

اجرای سقف تیرچه بلوک

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۷۰

فهرست مطالب

فصل اول- خصوصیات سلنیوم. ۱

مقدمه: ۲

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم. ۳

خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت: ۸

حضور و تولید سلنیوم در طبیعت… ۹

موارد استفاده سلنیوم در صنایع.. ۱۳

فصل دوم  تاثیرات و خطرات سلنیوم. ۱۴

تاثیرات سلنیوم جانداران.. ۱۵

نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن.. ۱۵

نقش فیزیولوژیکی سلنیوم. ۱۶

خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم. ۱۹

خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی.. ۲۳

خطرات کمبود سلنیوم در بدن.. ۳۱

روش اول: تزریق سلنیوم. ۳۵

روش دوم: د ادن سلنیوم خوراکی.. ۳۵

نمونه هایی از خواراکیهای حاوی سلنیوم زیاد. ۳۷

فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن.. ۳۹

نمونه هایی از خاکهای حاوی سلنیوم زیاد. ۴۰

غلظت سلنیوم در خاک… ۴۰

آلودگی سلنیوم در خاک… ۴۶

نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی.. ۴۸

معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation.. 52

بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation.. 56

وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation.. 59

نتایج و بحث… ۶۱

منابع و ماخذ. ۶۳

سنسور چیست

بدون دیدگاه

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۱۷۸

پیش درآمد

مقدمه

فصل اول

سنسور چییست

کمیت های قابل اندازه گیری با سنسور

ابعاد مکانیکی اجسام جامد :

ابعاد مکانیکی مایعات و گازها

  فصل دوم

تکنیک هایی درتولید

 سنسور

فصل سوم

سنسورهای شیمیایی

۳-۲) انواع طرح

) سنسورهای هادی :

۲) سنسورهای نیمه هادی ساخته شده :

۳) سنسورهای الکتروشیمیایی :

سنسورهای الکترولیت جامد :

۵) FET های حساس شیمیایی :

۶) انواع دیگر سنسور :

-۲-۱) سنسورهای هادی

۲-۲-۳) سنسورهای نیمه هادی ساخته شده

  (3-2-3سنسورهای الکتروشیمیایی

۳-۲-۴) سنسورهای الکترولیت جامد :

۳-۲-۵) FET های حساس شیمیایی (CHEMFETs)

۳-۲-۶) طرح های ویژه :

۳-۲-۶-۱) اُپترودها

(۳-۲-۶-۲بیوسنسورها

۳-۲-۶-۳) سنسورهای رطوبت

فصل چهارم

اثر دوپینگ Ni روی فیلم ضخیم SnO2 در سنسور های گازی

فصل پنجم

اضافه کردن کاتالیست های دمای پایین برای سنسور های گاز نانو ساختار اکسید Tin

طراحی و ساخت سیستم های تشخیص گاز

گاز ها

سنسور های گازی

مانیتورینگ نقطه ای، فضایی و محوطه ای

مونیتورینگ نقطه ای

مونیتورینگ ناحیه ای

مونیتورینگ محوطه ای

کالیبراسیون

سیستم های تشخیص گازی

کمترین حد قابل آستانه آلارم ها

فصل ششم

گزارشی در زمینه ایجاد و ارزیابی شبکه سنسور های گازی برای حفاظت فضاهای عمومی

فصل هفتم

اثر Pt به عنوان کاتالیست برا ی تولید سنسور های اکسیژن نیمه هادی

فصل هشتم

ارائه سنسورهای گازی  IR Spectroscopic غیر تفرقی در بازار

سنسور های گاز IR

اهداف طراحی

نتایج اندازه گیری

سنسور های گاز واکنش شیمیایی

فصل نهم

Futurlec

سنسور 

سنسور الکل

سنسور الکل با دقت بالا

سنسور گاز طبیعی

فصل دهم

دومین سمینار NOSE II

گزارش عملکرد

شبکه های بی سیم

بدون دیدگاه

۱

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۱۵۸

– فصل اول

ـ

مقدمه………………..
۲

۱-۱ تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و
کابلی……………
۲

۱-۱-۱- عوامل
مقایسه…………..
۳

۲-۱-۱- نصب و راه اندازی
…………………
۳

۳-۱-۱- هزینه
………………
۳

۴-۱-۱- قابلیت
اطمینان………….
۴

۵-۱-۱-
کارائی……………….
۴

۶-۱-۱- امنیت
………………
۴

۲-۱ مبانی شبکه های
بیسیم………………….
۵

۳-۱ انواع شبکه های بی
سیم………………..
۶

۴-۱ شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و
ابعاد…………..
۸

۵-۱ روش های ارتباطی بی سیم
……………
۹

۱-۵-۱- شبکه های بی سیم Indoor ……………….. 9

۲-۵-۱- شبکه های بی سیم Outdoor ……………. 9

۳-۵-۱-
انواع ارتباط
……………
۱۰

۴-۵-۱- Point To point ………….. 10

۵-۵-۱- Point To Multi Point ………………… 10

۶-۵-۱- Mesh

…………….
۱۰

۶-۱ ارتباط بی سیم بین دو نقطه
…………………….
۱۰

۱-۶-۱- توان خروجی Access Point ………….. 10

۲-۶-۱- میزان حساسیت Access Point ……………. 10

۳-۶-۱-
توان آنتن
…………
۱۰

۷-۱ عناصر فعال شبکه‌های محلی
بی‌سیم……………….
۱۱

۱-۷-۱- ایستگاه بی
سیم…………………..
۱۱

۲-۷-۱- نقطه ی
دسترسی………………..
۱۱

۳-۷-۱- برد و سطح
پوشش……………….
۱۲

فصل دوم :‌

ـ
مقدمه………………
۱۵
………….
 

۱-۲Wi-fi چیست؟…………
۱۵

۲-۲ چرا WiFi را بکار گیریم؟
…………….
۱۶

۳-۲ معماری شبکه‌های محلی
بی‌سیم………….
۱۷

۱-۳-۲- همبندی‌های
۸۰۲٫۱۱………….
۱۷

۲-۳-۲-  خدمات
ایستگاهی……………….
۲۰

۳-۳-۲- خدمات
توزیع…………..
۲۱

۴-۳-۲-  دسترسی به
رسانه……………….
۲۲

۵-۳-۲- لایه
فیزیکی……………
۲۳

۶-۳-۲- ویژگی‌های سیگنال‌های طیف گسترده………….. ۲۴

۷-۳-۲- سیگنال‌های طیف گسترده با جهش فرکانسی…………….. ۲۵

۸-۳-۲- سیگنال‌های طیف گسترده با توالی مستقیم……………….. ۲۶

۹-۳-۲-
استفاده مجدد از
فرکانس…………….
۲۸

۱۰-۳-۲-
آنتن‌ها…………..
۲۹

۱۱-۳-۲-
نتیجه……………
۳۰

۴-۲ شبکه های
اطلاعاتی………….
۳۱

۲-۴-۱– لایه های۱۱ . ۸۰۲…………. ۳۲  

۵-۲ Wi-fi
چگونه کار می
کند؟…………
۳۵

۱-۵-۲- فقط کامپیوتر خود را روشن کنید
……………
۳۷

۶-۲ ۸۰۲٫۱۱ IEEE……………………
۳۷

۱-۶-۲- پذیرش استاندارد های WLAN از سوی کاربران…………. ۴۲

۲-۶-۲-
پل بین
شبکه‌ای…………………..
۴۴

۳-۶-۲- پدیده چند
مسیری……………….
۴۴

۴-۶-۲- ۸۰۲٫۱۱a
……………
۴۵

۵-۶-۲- افزایش پهنای
باند………………..
۴۸

۶-۶-۲- طیف فرکانسی
تمیزتر…………..
۴۹

۷-۶-۲- کانال‌های غیرپوشا۸۰۲٫۱۱g………………… 49

۸-۶-۲- کارایی و مشخصات استاندارد ۸۰۲٫۱۱g…………………… 50

۹-۶-۲- نرخ انتقال داده در ۸۰۲٫۱۱g …………….. 50

۱۰-۶-۲- برد ومسافت در ۸۰۲٫۱۱g ……………….. 50

۱۱-۶-۲- استاندارد ۸۰۲٫۱۱e………… 54

۷-۲ کاربرد های wifi…………
۵۴

۸-۲ دلایل رشد wifi…………
۵۵

۹-۲ نقاط ضغف wifi…………
۵۶

فصل سوم

ـ مقدمه
…………….
۵۸

۱-۳ امنیت شبکه بی سیم
…………..
۵۸

۱-۱-۳- Rouge Access Point Problem…………………. 58

۲-۱-۳- کلمه عبور پیش‌فرض مدیر سیستم(administrator)
را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم تغییر
دهید……………
۶۰

۳-۱-۳- فعال‌سازی قابلیت WPA/WEP………….. 61

۴-۱-۳- تغییر SSID پیش فرض…………… ۶۱

۵-۱-۳- قابلیت پالایش آدرس MAC را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم فعال کنید. ۶۲

۶-۱-۳- قابلیت همه‌پخشی SSID را روی نقاط دسترسی و مسیریاب‌های بی‌سیم غیرفعال کنید.   63

۲-۳ چهار مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم ۸۰۲٫۱۱ ……………. ۶۴

۱-۲-۳-
دسترسی
آسان…………
۶۵

۲-۲-۳- نقاط دسترسی
نامطلوب…………………….
۶۷

۳-۲-۳- استفاده غیرمجاز از
سرویس…………………….
۷۰

۴-۲-۳- محدودیت های سرویس و
کارایی……………
۷۱

۳-۳ سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم
…………..
۷۲

۱-۳-۳- WEP(Wired Equivalent Privacy ) …………. 72

۲-۳-۳- SSID (Service Set Identifier )………………….. 73

۳-۳-۳- MAC (Media Access Control ) …………………. 73

۴-۳-۳-
امن سازی شبکه های
بیسیم………………….
۷۳

۵-۳-۳- طراحی
شبکه…………..
۷۳

۶-۳-۳- جداسازی توسط مکانیزم های جداسازی…………. ۷۴

۷-۳-۳-
محافظت در برابر ضعف های
ساده…………….
۷۶

۸-۳-۳- کنترل در برابر حملات DoS………………… 77

۹-۳-۳-
رمزنگاری شبکه
بیسیم…………
۷۷

۱۰-۳-۳- Wired equivalent privacy (WEP)……………………. 78

۱۱-۳-۳- محکم سازی AP ها………….. ۷۸

۴-۳ قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد ۸۰۲٫۱۱  …………. 78

۱-۴-۳-  Authentication………….. 80

۲-۴-۳-  Confidentiality………….. 80

۳-۴-۳-  Integrity……………
۸۰

۴-۴-۳- Authentication…………… 80

فصل چهارم

ـ
مقدمه
…………….
۸۳

۱-۴ تکنولوژی رادیوییWIFI ……………… 83

۲-۴ شبکه Walkie_Talkie  …………. 84

۳-۴
به‌کارگیری وای‌فای در صنعت تلفن همراه
……………..
۸۵

۱-۳-۴-
اشاره……………….
۸۵

۲-۳-۴- پهنای باند پشتیبان
……………..
۸۶

۴-۴ آنچه شما نیاز دارید برای ساختن یک شبکه بیسیم…………….. ۸۹

۵-۴ ترکیب سیستم Wi-Fi با رایانه………….. ۹۰

۱-۵-۴-
وای‌فای را به دستگاه خود اضافه
کنید…………….
۹۱

۲-۵-۴- اشاره 
…………….
۹۱

۳-۵-۴-
مشخصات…………..
۹۳

۶-۴ به شبکه های WiFi باز وصل نشوید……………….. ۹۳

۱-۶-۴- به تجهیزات آدرس (IP) ایستا اختصاص دهید…………… ۹۵

۲-۶-۴- قابلیت فایروال را روی تمام کامپیوترها و مسیریاب‌ها فعال کنید…………… ۹۶

۳-۶-۴- مسیریاب‌ها و نقاط دسترسی را در مکان‌های امن قرار دهید………….. ۹۶

۴-۶-۴- در فواصل زمانی طولانی که از شبکه استفاده نمی‌کنید تجهیزات را خاموش کنید….. ۹۸

۷-۴ آگاهی و درک ریسک ها و خطرات WIFI……………. 99

۱-۷-۴-
نرم افزار
………….
۱۰۰

۲-۷-۴- سخت
افزار……………………
۱۰۲

استفاده از تکنولوژی MIMO جهت افزایش سرعت WiFi زیر دریا……………….. ۱۰۳

فصل پنجم

ـ
مقدمه
……………
۱۰۵

۱-۵ اینتل قرار است چیپ‌ست Wi-Fi tri-mode بسازد………… ۱۰۵

۲-۵
قاب عکس وای‌فای
………….
۱۰۷

۱-۲-۵- اشاره
…………….
۱۰۷

۳-۵ بررسی مادربرد جدید ASUS مدل P5E3 Deluxe/Wifi……………… 107

۴-۵ تراشه‌هایی با قابلیت ریزموج برای ارتباطات بی سیم…………… ۱۰۹

۱-۴-۵-
پتانسیل بالا
……………
۱۱۰

۲-۴-۵- به جلو راندن خط مقدم
فناوری ……………
۱۱۰

فصل ششم

ـ مقدمه
……………
۱۱۴

۱-۶
اشاره…………….
۱۱۴

۲-۶ مروری بر پیاده‌سازی‌ شبکه‌های WiMax……………. 115

۳-۶ پیاده سازی WiMAX  ……………… 119

۴-۶
آیا وای مکس با وای فای رقابت خواهد
کرد…………..
۱۲۱

ضمائم

۱-۷  واژه نامه شبکه های بیسیم ……………… 124

فیبر نوری

بدون دیدگاه

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۱۲۵

چگونگی تکمیل فیبر نوری:

عوامل محدودکننده فاصله ریپترها:

ساختمان عمومی فیبر نوری:

علت منتشرشدن نور در هسته:

گشودگی عددی (Numerical Aperture-NA):

انواع پاشندگی در فیبر نوری (Dispertion):

فیبر نوری با ضریب شکست تدریجی (Graded Index):

روشهایی که از گروه دوم می باشند شامل:

کابل سازی یا بسته بندی فیبر (CaBLING):

مدولاسیون:

۱- مدولاسیون دامنه یا AM:

مدولاسیون با حذف کاربر باند دو سمت یا DSB-SC:

مدولاسیون با حذف کاریر باند یک سمت یا SSB-SC:

مدولاسیون باند موثر یا VSB:

مدولاسیون پالس:

مدولاسیون دامنه پالس PAM:

مدولاسیون مدت وجود پالس PDM:

مدولاسیون موقعیت پالس PPM:

مدولاسیون دیجیتال:

کوانتیزه کردن غیریکسان و کامپنزینگ:

فشرده کننده های A-law و µ-law:

PCM تفاضلی:

پروسه کدکردن یا Encoding:

تبدیل کننده های A/D:

روش تکرارسازی یا تبدیلی پی در پی تقریبی:

کدکننده مستقیم یا تبدیل موازی یا آنی:

کدکننده A-law:

PCM سی کاناله:

مالتی پلکسینگ و کدکردن خط:

طراحی خطوط انتاقل PCM:

مالتی پلکسینگ مراحل بالاتر:

قسمتهای یک مرکز تلفن:

قسمت های سالن PCM:

۱- OCDF:

۲- FDF:

۳- PDH (Plasiochronous Digital Hierarchy) رده بندی دیجیتال نسبتاً همزمان:

۴- SDH (Synchronous Digital Hierarchy) رده بندی دیجیتال همزمان:

۵- کانکتورهای کواکسیال (Coaxial Connector):

۶- راکهای دوربین های راهنمایی و رانندگی:

کابل فیبر نوری:

۱- روکش کابل (Coating):

۲- لایه فلزی آلومینیومی (Shild):

۳- عضو مرکزی (Central Member):

۴- بافر (Buffer):

۵- تار نوری:

۶- ژله کابل:

حوضچه ها و انتقال کابل:

مفصل بندی در حوضچه ها:

تست و عیب یابی فیبر نوری توسط دستگاه OTDR:

مرکز تلفن:

تهیه Lavout Plan:

اطاق MDF:

نحوه ارتباط مرکز سوییچینگ:

۱- شبکه های بین الملل:

۲- شبکه های بین شهری:

۳- شبکه های شهری:

الف) مراکز شهری یا محلی- LX (Local Exchange):

ب) مراکز ترانزیت- TX (Terminal Exchange):

پ) مراکز شهری ترانزیت- LTX (Local Terminal Exchange):

ت) مراکز داخلی:

ث) مراکز Remote:

د) مراکز روستایی:

طرح شماره گذاری (Nombering):

الف) نامبرینگ کدهای خدماتی:

ب) نامبرینگ مراکز بین شهری و بین المللی:

پ) نامبرینگ مراکز شهری:

ت) نامبرینگ مرکز PABX/PBX:

سیگنالینگ (Signaling):

مقایسه سیستم سیگنالینگ NO.6 و NO.7:

فصل دوم:

ساختار سوئیچ E(Version 6.2)

انواع سوئیچ ها:

۱- سوئیچ اپراتوری:

۲- سوئیچ دو حرکتی (Stroger):

۳- سوئیچ یک حرکتی (EMD):

۴- سوئیچ تقاطع میله ای XB (Cross Bar):

– سوئیچ تقاطع نقطه ای XP (Cross Point):

۵- سوئیچ الکترونیکی:

مزایای سوئیچ دیجیتال:

معایب سوئیچ دیجیتال:

۱- کنترل متمرکز (Centralized Control):

۲- کنترل گسترده (Distributed Control):

۳- کنترل دوواحدی (Doul Control):

لینکهای PCM (Pulse Code Modulation):

اصول PCM:

سیستم های انتقال PCM 30:

مزایای سیستم انتقال PCM:

سوئیچ EWSD (Electronic Wehter Switching Digital):

واحد DLU (Digital Line Unit):

انواع ارتباط بین DLU و LTG:

چگونگی برقراری ارتباط بین یک مبدأ مکالمه و مقصدش:

الف) ارتباط دو مشترک هم مرکز (مشترک A– مشترک B)

منابع:

نانوحسگرها

بدون دیدگاه

    فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:۱۹۴

فهرست مطالب

پیشگفتار………………….
۱۲

فصل
اول………………….
۱۴

۱-۱فن آوری نانو
چیست؟……………
۱۵

۱-۱-۱-نانو
چیست؟…………………….
۱۵

۲-۱-۱-نانو تکنولوژی از دیدگاههای مختلف……………. ۱۶

۲-۱-مقدمه ای بر تاریخ فن آوری نانو در ایران و جهان……………… ۱۹

۱-۲-۱-تاریخچه
ی نانو در
جهان…………………….
۱۹

۲-۲-۱-تاریخچه ی نانو در
ایران…………
۲۲

۳-۱-مشاهیر نانو
……………
۲۳

۱-۳-۱-کی اریک
درکسلر…………….
۲۳

۲-۳-۱-ریچارد ارت
اسمالی………….
۲۴

۳-۳-۱-رالف
مرکل…………..
۲۵

۴-۳-۱-روبرت ای
فریتاس……………
۲۵

۵-۳-۱-ریچارد پی
فایمن……………..
۲۶

۴-۱-عناصر پایه در فن آوری
نانو…………………….
۲۹

۱-۴-۱-نانو پوشش
ها…………………..
۳۰

۱-۱-۴-۱-انواع نانو پوشش
ها…………….
۳۰

۱-۱-۱-۴-۱- پوشش های دانه
ای…………………
۳۱

۲-۱-۱-۴-۱-.پوشش های شبکه ای و چند لایه ای………….. ۳۲

۳-۱-۱-۴-۱-.
پوشش های لایه
نازک:……………
۳۲

۴-۱-۱-۴-۱-. پوشش های نانوکامپوزیتی…………….. ۳۳

۲-۴-۱-نانو

مواد…………………….
۳۴

۱-۲-۴-۱-نانو
پودر…………..
۳۵

۱-۱-۲-۴-۱-حالت
اول:……………….
۳۵

۲-۱-۲-۴-۱-حالت
دوم………………..
۳۶

۳-۱-۲-۴-۱-حالت
سوم………………
۳۸

۲-۲-۴-۱-نانو
لوله……………
۳۹

۳-۲-۴-۱-نانو
کمپوزیت……………….
۴۱

۳-۴-۱-مهندسی
مولکولی…………….
۴۲

۱-۳-۴-۱-ماشین های
مولکولی………….
۴۲

۴-۴-۱-نانو
الکترونیک………………….
۴۴

۱-۴-۴-۱-نانو
سیم………….
۴۵

۱-۱-۴-۴-۱-انواع نانو سیم
ها……………
۴۶

۱-۱-۱-۴-۴-۱-نانوسیم‌‌های
فلزی………………….
۴۶

۲-۱-۱-۴-۴-۱-نانوسیم‌‌های
آلی…………………….
۴۶

۳-۱-۱-۴-۴-۱نانوسیم‌‌های هادی و نیمه‌‌هادی……………………. ۴۷

۴-۱-۱-۴-۴-۱-
نانوسیم‌‌های
سیلیکونی:………………
۴۷

۲-۱-۴-۴-۱-روش های ساخت نانو سیم ها……………. ۴۷

۱-۲-۱-۴-۴-۱-تکنیک‌‌های

لیتوگرافی…………..
۴۷

۱-۱-۲-۱-۴-۴-۱ لیتوگرافی با اشعه الکترونی:………………….. ۴۸

۲-۱-۲-۱-۴-۴-۱- لیتوگرافی با پراب روش…………… ۴۸

۲-۲-۱-۴-۴-۱-رسوب الکتروشیمیایی در حفرات……………… ۴۸

۳-۱-۴-۴-۱-کاربردهای
نانو سیم
ها……………….
۴۹

۱-۳-۱-۴-۴-۱-کاربرد نانوسیم در تشخیص بیماریها:…………. ۴۹

۲-۳-۱-۴-۴-۱-استفاده از نانوسیم‌‌ها در رگ‌‌های خونی برای

تحریک
اعصاب
مغزی……………………
۵۰

۳-۳-۱-۴-۴-۱-استفاده از نانوسیمهای سیلیکونی برای هدفمند کردن

 رشد
سلولهای بنیادین
:………………..
۵۱

۲-۴-۴-۱-نانو
ترانزیستور……………..
۵۱

۳-۴-۴-۱-نانو
حسگر……………………
۵۳

فصل
دوم………………….
۵۴

۱-۲-
دامداری……………
۵۶

۲-۲-
کشاورزی………….
۵۸

۳-۲-صنایع
غذایی……………
۶۰

۴-۲-پزشکی……………
۶۳

۱-۴-۲-تشخیص بیماری با نانو ذرات مغناطیسی………………… ۶۴

۲-۴-۲-شناسایی
مولکولهای
زیستی……………….
۶۵

۳-۴-۲-کنترل فعالیت درون یاخته
ها…………….
۶۵

۴-۴-۲-درمان ایدز با نوعی
کرم………….
۶۶

۵-۲-بهداشت…………….
۶۸

۶-۲-صنایع
دریایی…………..
۷۰

۱-۶-۲-صنایع
کشتی‌سازی:………….
۷۰

۲-۶-۲- صنایع فرا
ساحل:……………
۷۰

۳-۶-۲- صنایع ساحلی و
بندری:…………………….
۷۰

۴-۶-۲-برخی از پتانسیل‌های کاربرد فناوری‌نانو در این صنایع………………. ۷۱

۱-۴-۶-۲-الکترودهای جوشکاری دما پایین:……………. ۷۱

۲-۴-۶-۲-سوخت:……………
۷۱

۳-۴-۶-۲- نانوفایبرگلاس و
نانوکامپوزیت‌ها:…………….
۷۲

۴-۴-۶-۲-جاذب‌های
ارتعاشی:……………
۷۲

۵-۴-۶-۲-جاذب‌های
صوتی:…………………….
۷۲

۶-۴-۶-۲- رنگ‌های
دریایی:…………
۷۳

۷-۴-۶-۲- جاذب‌های انرژی موج دریا و نور آفتاب:……………. ۷۳

۸-۴-۶-۲-نانوفیلتراسیون:…………….
۷۳

۹-۴-۶-۲-نانومورفولوژی:………………
۷۳

۱۰-۴-۶-۲–تحول در فناوری پیل سوختی:…………… ۷۴

۱۱-۴-۶-۲- باتری‌های با ذخیره انرژی بسیار بالا:……………….. ۷۴

۱۲-۴-۶-۲-
گرافیت و
سرامیک:…………………….
۷۴

۵-۶-۲جایگاه صنایع دریایی و فناوری‌نانو در ایران………………. ۷۵

۷-۲-صنایع

آب…………
۷۶

۱-۷-۲-نانوفیلتراسیون …………… 77

۲-۷-۲-شیرین سازی آب به وسیله نانوغشاها…………… ۷۸

۳-۷-۲-تصفیه آب به کمک نانوذرات……………… ۸۰

۴-۷-۲-تصفیه پساب‌های صنعتی………………….. ۸۲

۱-۴-۲-۷تصفیه

فاضلاب‌ها……………
۸۲

۲-۴-۷-۲-جیوه‌زدایی از
آب…………………….
۸۵

۵-۷-۲-شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌نانو و آب……………. ۸۶

۶-۷-۲-خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در زمینه تصفیه آب و فاضلاب با استفاده از فناوری‌نانو  88

۸-۲-
صنعت
نفت…………..
۹۰

۹-۲-صنعت
خودرو………….
۹۱

۱-۹-۲-عوامل اصلی رقابت در صنعت خودرو سازی…………… ۹۳

۲-۹-۲-کاربرد های فن آوری نانو در صنعت خودرو سازی………… ۹۴

۱۰-۲-الکترونیک……………
۹۶

۱-۱۰-۲-نانو روباتهای سه بعدی در لباس سربازهای ضد سرطان………….. ۹۷

فصل

سوم………………..
۹۹

۱-۳-آشنایی با نانو
الکترونیک……………..
۱۰۰

۱-۱-۳-وسایل نانو
الکترونیک……………..
۱۰۲

۱-۱-۱-۳-نانو لوله
ها…………………..
۱۰۲

۲-۱-۱-۳-حلقه های
بنزنی………….
۱۰۳

۳-۱-۱-۳-پلیمر…………………….
۱۰۳

۴-۱-۱-۳-DNA……………
۱۰۳

۲-۳-چشم انداز فن آوری نانو الکترونیک……………۱۰۶٫

۱-۲-۳-مشخصه یابی لایه ی نازک قطعات الکترونیکی………………۱۰۷

۲-۲-۳-وسعت فن آوری نانو الکترونیک……………..۱۰۷

۳-۳-کاربرد نانو الکترونیک در صنعت………….۱۰۹

۱-۳-۳-نمونه ای از کاربرد فن آوری نانو در الکترونیک…………….۱۰۹

۱-۱-۳-۳-کربن نانو تیوب ها (carbon nanotubes)………….. 109

۲-۱-۳-۳- نانو ترانزیستورها (nanotransistors)………….. 110

۳-۱-۳-۳- محاسبه گر ها در مقیاس نانو ( nanocomputers)………….. 110

۴-۱-۳-۳- MRAMها ( Magnetic Random Access Memories )……………… 110

۵-۱-۳-۳- ۶۰ C…………..
۱۱۱

۴-۳-کارهایی که باید در راستای پیشرفت این علم انجام شود…………۱۱۲

۵-۳-جهانی شدن صنعت نانو الکترونیک………………۱۱۳

۱-۵-۳-مفهوم
جهانی
شدن………….
۱۱۳

۲-۵-۳ پیامد های جهانی
شدن…………..
۱۱۴

۱-۲-۵-۳ تجارت
الکترونیک…………………….
۱۱۶

۶-۳-نتیجه گیری……………….۱۲۱

فصل

چهارم……………..
۱۲۳

۱-۴-حسگر ها و نواع آن…………….. ۱۲۴

۱-۱-۴-حسگر

چیست؟………………..
۱۲۴

۱-۱-۱-۴-ساختار کلی یک
حسگر…………………
۱۲۴

۲-۱-۱-۴-خصوصیات حسگر
ها…………
۱۲۵

۲-۱-۴-انواع حسگر
ها…………………
۱۲۵

۱-۲-۱-۴- حسگر های
آنالوگ……………
۱۲۵

۲-۲-۱-۴- حسگر
هاىیجیتال……………
۱۲۶

۳-۲-۱-۴-انواع حسگر ها در
ربات………………….
۱۲۶

۱-۳-۲-۱-۴-حسگرمحیطی:…………………….
۱۲۶

۲-۳-۲-۱-۴-. حسگر
بازخورد:……………
۱۲۷

۳-۳-۲-۱-۴- حسگر
فعال……………
۱۲۷

۴-۳-۲-۱-۴-. حسگر
غیرفعال……………
۱۲۷

۴-۲-۱-۴-حسگر
فاصله………………..
۱۲۸

۱-۳-۲-۱-۴-حسگر تماسی:  ( Contact………….. 128

۲-۳-۲-۱-۴-حسگرهای مجاورتی(Proximity  ):………….. 128

۱-۲-۳-۲-۱-۴-حس کردن استاتیک:…………… ۱۲۹

۲-۲-۳-۲-۱-۴-حس کردن حلقه بسته…………… ۱۲۹

۳-۳-۲-۱-۴-حسگرهای دوربرد ( Far away)………………… 130

۴-۳-۲-۱-۴-حسگر نوری (گیرنده-فرستنده)………… ۱۳۰

۲-۴-کاربرد
حسگر
ها…………………..
۱۳۲

 1-2-4- حسگر های
بدنه……………
۱۳۲

۲-۲-۴- حسگر های جهت یاب مغناطیسی………….. ۱۳۲

۳-۲-۴-
حسگر های فشار و
تماس………………….
۱۳۲

۴-۲-۴- حسگر های
گرمایی…………………….
۱۳۳

۵-۲-۴- حسگر های بویایی
…………
۱۳۳

۶-۲-۴- حسگر های موقعیت
مفاصل………………
۱۳۴

۱-۶-۲-۴-انکدر های
مطلق………….
۱۳۴

۲-۶-۲-۴- انکدر های
افزاینده…………….
۱۳۴

۷-۲-۴-آشنا یىبا دو نمونه ازحسگر
ها…………….
۱۳۵

۱-۷-۲-۴-حسگر تشخیص مانع(دیواره)…………… ۱۳۵

۲-۷-۲-۴-

حسگرالتراسونیک……………..
۱۳۷

۳-۴-نانو
حسگر…………
۱۳۹

۱-۳-۴-انواع نانو
حسگرها…………….
۱۳۹

۱-۱-۳-۴-استفاده از نقاط کوانتومی درتولید نانو حسگرها:……………………. ۱۳۹

۲-۱-۳-۴-.استفاده ازنانولوله ها درتولید نانوحسگرها…………… ۱۴۰

۱-۲-۱-۳-۴-نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای شیمیایی:…………… ۱۴۰

۲-۲-۱-۳-۴-نانولوله های کربنی به عنوان حسگرهای مکانیکی:……………. ۱۴۰

۳-۲-۱-۳-۴-استفاده ازنانو ابزارها درتولید نانوحسگرها:……………… ۱۴۱

۴-۴-
کاربردهای نانو
حسگر………….
۱۴۲

۱-۴-۴- ساخت بینی الکترونیکی با.نانو حسگر، چشم اندازی نوین در صنایع امنیتی……… ۱۴۲

۱-۴-۴-کاربردهای
بینی
الکترونیکی……………….
۱۴۶

۱-۱-۴-۴-سیستم تأمین
امنیت…………
۱۴۶

۱-۱-۱-۴-مبارزه با قاچاق، مواد مخدر و تروریسم………………. ۱۴۶

۲-۱-۱-۴-۴-جایگزینی سگ های جستجوگر…………. ۱۴۶

۳-۱-۱-۴-۴-تجهیزات
ربات های
رزمی:……………
۱۴۷

.۴-۱-۱-۴-۴-دریافت کننده های سیگنال های حفاظتی:………….. ۱۴۷

۴-۱-۱-۴-۴-کنترل
کننده محل
کار:……………..
۱۴۷

۵-۱-۱-۴-۴-سیستم فوق العاده سریع اعلام حریق:………….. ۱۴۷

۶-۱-۱-۴-۴- بینی الکترونی وجرم شناسی:…………… ۱۴۸

۱-۶-۱-۱-۴-۴-شناسایی پول ها و اسناد با ارزش از روی بو:………………… ۱۴۸

۲-
۴-۴- حسگرها و کنترل آلودگی
هوا:…………..
۱۴۹

۱-۲-۴-۴- مبارزه با انتشار گازهای
سمی:……………..
۱۴۹

۳-۴-۴-کاربرد نانو سنسورها در نمودارگیری و اندازه گیری در حین حفاری صنایع بالادستی نفت ۱۴۹

۴-۴-۴-نانوحسگر
و
پزشکی………….
۱۵۳

۱-۴-۴-۴-تولید نانوحسگرهای زیستی نوری…………… ۱۵۳

۲-۴-۴-۴-کاربرد
حسگرهای
زیستی……………….
۱۵۴

۱-۲-۴-۴-۴-سیلان و فرایند سیلان‌دار کردن……………………. ۱۵۵

۵-۴-۴-استفاده از نانوحسگرهای نوری برای بررسی تغییرات سلولی……………. ۱۵۶

۶-۴-۴-نانو
حسگر و صنایع
غذایی………………….
۱۵۷

۷-۴-۴- پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا…………… ۱۶۱

۱-۷-۴-۴-در
کمتر از ۵
سال:……………..
۱۶۱

۲-۷-۴-۴-بین ۵ تا ۱۵
سال:………………
۱۶۱

۸-۴-۴-نانوسنسورها و AFM های جدید……………. ۱۶۲

۹-۴-۴-مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده ( با دو ترانزیستور)…………………. ۱۶۳

۱-۹-۴-۴- انگشت هوشمند توسط نانو حسگر ها ساخته شد……………….. ۱۶۵

۱۰-۴-۴-کاربرد نانو سنسورها در بخش لرزه‌نگارى ( Seismic )

صنایع
بالادستى
نفت…………………….
۱۶۶

 5-4-جذابیت‌های
نانوحسگرها……………
۱۶۹

۶-۴-آینده
نگری:……………
۱۷۰

فصل
پنجم……………….
۱۷۱

۱-۵- نانوتکنولوژی بخشی از آینده نیست، بلکه تمام آینده است………….. ۱۷۲

۲-۵-الگوی «منحنی S»……………… ۱۷۲

۱-۲-۵-.

طفولیت:…………..
۱۷۳

۲-۲-۵-
رشد:……………
۱۷۳

۳-۲-۵٫
بلوغ:…………..
۱۷۴

۳-۵-جایگاه
ایران……………
۱۷۴

۴-۵-نگاه از زاویه فواید و
مضرات…………………….
۱۷۸

۵-۵-راهبردهایی برای توسعه
اصولی………………
۱۸۰

۶-۵-اقدامات انجام شده در
ایران…………………….
۱۸۰

۷-۵-جمعبندی نهایی
بحث………….
۱۸۱

۸-۵-نتیجه گیری وپیشنهاد
:………………
۱۸۲

منابع و
مآخذ…………..
۱۸۶

گزارش کارآموزی حسابداری مالی در قالب فایل ورد ۲۴ صفحه قابل ویرایش
فرمت فایل WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات ۲۴
افشای اطلاعات مالی
اطلاعات را باید به چه کسی داد ؟
دادن اطلاعات به گروههای ذی نفع
میزان اطلاعاتی را که باید افشا کرد
نمودار افشای اطلاعات
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری ابراز داشت
میزان اطلاعاتی که افشا می شود
استانداردهایی برای افشای اطلاعات
– داده های کمی
داده ها یا اطلاعات غیرکمی‌
افشای اطلاعات الزامی یا اختیاری
تدوین مقررات برای افشای اطلاعات
مشکل اطلاعاتی را که باید افشا کرد
پیش بینی های مالی
سیاستهای حسابداری
تغییرات حسابداری
افشای اطلاعات دباره رویدادهای پس از تهیه صورت های مالی
روشهای افشای اطلاعات
۱- شکل و شیوه تنظیم صورتهای مالی رسمی
ترازنامه
صورت سود و زیان‌
صورت جریان های نقدی
۲- واژگان فنی و ارائه شرح تفصیلی
۳- ارائه اطلاعات در پرانتز
یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
ماهیت و هدف یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

دسته‌ها