درمان مصمومیت غذایی برای تمامی سنین

بدون دیدگاه

درمان مصمومیت غذایی
درمان مصمومیت غذایی برای تمامی سنین

پاورپوینت منحنی های بقای سلول

بدون دیدگاه

یک منحنی بقا رابطه ی بین دز
تشعشع و نسبت بقای سلول ها را توصیف می کند.

ü سلول های متمایز مانند سلول
های عصب وعضله مرگ سلول: توانایی کاری یا اجرایی
üسلول های بنیادین سیستم
خونساز یا پوشش روده ای: از دست دادن قابلیت تقسیم سلولی به طور نامحدود
ü مرگ سلول اهمیت ویژه ای در
پرتو درمانی تومورها دارد. برای ریشه کن کردن یک تومور تنها لازم است سلول ها به
مفهومی کشته شوند که قادر به تقسیم و رشد بیشتر و توسعه بدخیمی نباشد.

پاورپوینت استخوان بندی بدن انسان

بدون دیدگاه

تحقیق واکسن و ایمن سازی

بدون دیدگاه

بخشی از متن:
هر گونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز عفونت و یا تخفیف شکل طبیعی بیماری در فردی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود. با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی بادی ایمنی غیر فعال یا انتقالی ایجاد می گردد . دوام این نوع ایمنی کوتاه است و بستگی به نیمه عمرآنتی بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد و این مدت در حدود ۳ تا ۴ هفته می باشد. در صورت تجویز آنتی ژن که شامل میکرو ارگانیسم ضعیف شده ، کشته شده و یا اجزاء آن می شود دستگاه ایمنی فرد دریافت کننده تحریک و به طور فعال آنتی بادی تولید می کند . ایمنی بدست آمده در این حالت را ایمنی فعال گویند . دوام این نوع ایمنی، طولانی تر از نوع غیر فعال است .
واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم  می توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد . با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان ، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناک در بین شیرخواران ، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است به طوری که اکنون شیوع بیماریهای خطیری چون دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملاً به حداقل میزان خود رسیده است ، یا ببیماری آبله که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه کن شده است. برای بیش از ۲۰ بیماری انسان ، اکنون واکسن تهیه شده است که تعدادی از آنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی ، مورد استفاده قرار می گیرند .
تصمیم برای تهیه و استفاده از واکسن، جهت یک بیماری بر اساس نتیجه موازنه دو موضوع، یکی میزان احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می شود .
فهرست مطالب:
فصل اول
بیماریهای دارای واکسن
کلیات واکسیناسیون
ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون
رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل
تاریخچه واکسیناسیون
واکسن چیست و چگونه تولید می شود ؟
واکسن چیست ؟
طرز ساختن واکسن چگونه است ؟
الف ) واکسنهای باکتریایی
ب ) واکسنهای ویروسی
۱) آّبله
پیش گیری و کنترل
۲) آنفولانزا
پیش گیری و کنترل
واکسنهای ویروسی آنفولانزا به دو صورت وجود دارد
۳) اوریون
پیش گیری و کنترل
۴)- مبارزه با بروسلوز در گاو
روش مبارزه با بروسلوز در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی بر اساس:
۱-الف : واکسیناسیون
تذکرات مهم
۵- تیفوئید
۶- جذام
پیش گیری و کنترل
۷- دیفتری
 پیش گیری و کنترل
۸ – سرخجه
۹- سرخک
پیش گیری و کنترل
۱۰- سل
۱۱- سیاه سرفه
پیش گیری و کنترل
۱۲- فلج اطفال
پیش گیری و کنترل
۱۳- کزاز
پیش گیری و کنترل
۱۴- واکسن مالاریا
۱۵- مننژیت مننگوککی
پیش گیری و کنترل
۱۶- وبا (کلرا)
پیش گیری و کنترل
۱۷- هاری
پیش گیری و کنترل
۱۸- هپاتیت
پیش گیری و کنترل

فصل دوم
برنامه گسترش ایمن سازی
 ایمن سازی
تاریخچه واکسیناسیون
ذخیره سازی واکسن و زنجیره سرما
الف : ساختمان زنجیره سرما :
زنجیره سرما در بر گیرنده دو بعد تکمیلی است
۱- یخچال
۲- جعبه های ایزوترمیک
ب : سازماندهی زنجیره سرما
۱- انتخاب یک استراتژی برای تحویل واکسنها به سرویسهای بهداشتی
۲- انتخاب محلی برای ذخیره سازی و انبار
۳- انتخاب روش توزیع واکسنها
۴- محاسبه ظرفیت انبارها
۵- انتخاب وسائل
ج – حساسیت به حرارت واکسنها
تعاریف گروههای سنی
سرنگ BD Solo shot IX
سرنگ BD Solo shot IX
Becton Drive Mc 204
سرنگ خود ایستا
طرز مصرف
نکات مهم و کاربردی واکسنها

فصل سوم
ایمنی زایی واکسنها
پاسخ ایمنی به واکسنها
بیولوژی پاسخ ایمنی
عواملی که در بروز پاسخ ایمنی در مقابل واکسنها موثرند
نحوه و محل تزریق
ویژگی های یک واکسن
تاثیر واکسیناسیون BCG
ایمنی زایی سیاه سرفه
ایمنی زایی واکسن TT
ایمنی زایی واکسن وبا
ایمنی زایی حصبه
ایمنی زایی واکسن مننژیت
ایمنی زایی واکسنهای پولیو
ایمنی زایی واکسن هاری
ایمن زایی واکسن HBV
ایمنی زایی واکسن آنفولانزا

فصل چهارم
عوارض ناخواسته ایمن سازی
طبقه بندی پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی (AEFIs)
واکنش ، فاصله و میزان بروز واکنشها
عوارض حاصل از خطای برنامه
آبسه استریل
آبسه باکتریال
برای جلوگیری از خطاهای برنامه
عوارض همزمان
واکنش تزریق
ب – پیامدهای نامطلوب دستگاه عصبی مرکزی
فلج حاد
الف : پولیومیلیت فلجی ناشی از واکسن
ب : سندرم گیلن باره (GBS)
آنسفالوپاتی
آنسفالیت
مننژیت
تشنج
واکنش های آلرژیک یا حساسیتی
واکنش های آنافیلاکتیک (افزایش حساسیت )
شوک آنافیلاکسی
التهاب و درد مفاصل
BCGitis منتشر
تب
سقوط فشار خون و کاهش عکس العمل بدن(شوک کولاپس )
استئیت و استئومیلیت
جیغ کشیدن ممتد
سندرم شوک توکسیک
عفونت خون (sepsis)
6- نحوه گزارش دهی AEFI
7- عوارض احتمالی پس از واکسیناسیون تعدادی از واکسنها
عوارض احتمالی واکسن
واکسن سرخک (Measles Virus Vaccine Iive )
واکسن فلج اطفال (Polio Vaccine)
واکسن ثلاث (DTP)
واکسن هپاتیت B
واکسن سرخک – سرخجه (Measles and Rubella virus vaccine)
اولین سال زندگی
سن ۲- ماهگی
تکامل جسمی
تکامل شناختی
تکامل احساسی
سن ۶-۲ ماهگی
تکامل جسمی
تکامل احساسی و ارتباطات
الزام برای والدین و متخصصین کودک
سن ۱۲-۶ ماهگی
تکامل جسمی
تکامل شناختی
تکامل احساسی
ارتباطات
الزام برای والدین و متخصصین اطفال
سال دوم زندگی
در سن ۱۸-۱۲ ماهگی
تکامل جسمی
تکامل شناختی
تکامل عاطفی
تکامل زبانی
سن ۲۴-۱۸ ماهگی
تکامل جسمی
تکامل شناختی
تکامل عاطفی
تکامل زبانی
الزام برای والدین و متخصصین اطفال
رفتار کودک در اولین سال زندگی
دوره نوزادی (چهار هفته اول عمر )
در چهار هفتگی
در هشت ماهگی
در دوازده هفتگی
در شانزده هفتگی
بیست و هشت هفتگی
در چهل هفتگی
پنجاه و دو هفتگی (یک سالگی )
پاترن رفتار کودک از ۱ تا ۵ سالگی
رفتار کودک از ۱ تا ۵ سالگی
پانزده ماهگی
هیجده ماهگی
بیست و چهار ماهگی
سی ماهگی
سی و شش ماهگی
چهل و هشت ماهگی
شست ماهگی
ارزیابی تکامل و تغییرات بیولوژیک
ارزیابی در نوزاد
ارزیابی در شیرخوار
رشد و نمو در کودکان
رشد ((growt))
نمو ((development))
الگوی رشد طبیعی
مراحل رشد و نمو
رشد طبیعی کودک
نکات مهم
مهمترین علل در آمدن دندان عبارتند از
هیپوپیتوئیتاریسم – هیپوتیروئیدی – راشی تیسم
جدول ۱-۱٫ برآورد تقریبی رشد طبیعی
جدول ۱-۲٫ محاسبه وزن در سنین مختلف
مراحل تکامل
هفته اول ماه هفتم
هفته دوم ماه هفتم
طرز تهیه حریره بادام
دو هفته آخر ماه هفتم
طرز تهیه سوپ
دو هفته اول ماه هشتم
دو هفته دوم ماه هشتم
طرز تهیه پوره سیب زمینی
طرز تهیه پوره هویج
دو هفته اول ماه نهم
دو هفته دوم ماه نهم
دو هفته اول ماه دهم
دو هفته دوم ماه دهم
ماه یازدهم و ماه دوازدهم
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:۱۷۰

کارهایی که باید قبل از اقدام
به بارداری انجام دهید

راه ‌های پیشگیری از سرایت HIVچیست؟

اگر شما و همسرتان قصد بچه دارشدن دارید، کافی است برای چند
ثانیه فکر کرده وحداقل یک یا دو ماه دست نگه دارید. برای اینکه شانس بهتری در
داشتن یک بارداری سالم و کودکی سالم تر داشته باشید، باید قبل از هر اقدامی چند
چیز مهم را مد نظر قرار دهید.


مواردی که در زیر آمده می
تواند در این زمینه به شما کمک کند.

* اسید فولیک مورد نیاز بدن را
تامین کنید. *

* از رفتن به پارتی یا مصرف هرگونه
مواد مخدر و یا مشروبات الکلی خودداری کنید. *

* از مصرف کافئین خودداری کنید. *

* به دندانپزشک مراجعه کنید *

* سوابق پزشکی خانواده هایتان (مرد و زن) را بررسی کنید *

* برای معاینه و مشاوره قبل از بارداری برنامه ریزی کنید *

* زمان تخمک گذاری را در نظر داشته باشید.  *

* سلامت روانی خود مطلع شوید.  *

* از عفونت دوری کنید. *

* در مورد تصمیم خود (قصد بارداری) بیشتر بیندیشید. *

* به یک دوست بگویید. *

راه ‌های پیشگیری از سرایت HIV چیست؟

رفتارهای جنسی پرخطر کدامند؟

نکات مهم در تماسهای شغلی

تماسهای شغلی که می تواند موجب انتقال HIV شود عبارتند از

درمان مصمومیت غذایی برای تمامی سنین

بدون دیدگاه

درمان مصمومیت غذایی
درمان مصمومیت غذایی برای تمامی سنین

درمان مصمومیت غذایی برای تمامی سنین

بدون دیدگاه

دسته‌ها