فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
موفقیت و اثر بخشی
سازه ها اثر بخشی
گروههای کار
عوامل تعیین کننده اثر بخشی کار
نظریه تقویت واثر بخشی
نتیجه گیری
پی نوشتها
منابع

 

قسمتی از متن :

امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود.
مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
تعریف موضوع
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعاریف اصطلات
 
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
 
فصل سوم
سیر تحول مدیریت
نظریه کلاسیک مدیریت
نظریه مدیریت علمی
نظریه مدیریت اداری
نظریه بوروکراسی
مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت
مکتب روابط انسانی
تئوری علم مدیریت
نگرش سیستمی
مدیریت اقتضائی
تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی
تعاریف مدیریت
ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت
مهارت مورد نیاز مدیران
عوامل موثر در موفقیت مدیران
ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران
عوامل موثر در اثر بخشی سازمان
وظایف مدیران
برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
مراحل عمده برنامه ریزی
برنامه ریزی موثر
نظارت و کنترل
هدایت و رهبری
سلسله مراتب نیازها
انگیزش و رفتار
بهداشت روانی
تئوری x و y
نظریه گروهای انسانی
مطالعات در مورد نظریه رهبری
سیستم مدیریت لیکرت
رهبری اقتضایی
رهبری موفق
همگانی و رهبری
رهبری مبتنی بر عشق و محبت
مدیریت مشارکتی
شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت
مزایای مشارکت
برنامه ریزی و اجرای تغییر
فرآیند ایجاد تغییر
خلاقیت و نوآوری
فرآیند خلاقیت
ویژگی افراد خلاق
موانع خلاقیت
استراتژی نوآوری
روابط انسانی
روابط انسانی در مدرسه
شاخص روابط انسانی مطلوب
عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان
 
فصل چهارم
روش تحقیق
جامعه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
نحوه جمع آوری اطلاعات
روشهای آماری تحقیق
 
فصل پنجم
جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یک
نمودار فرضیه ۱
جدول شماره ۲ فرضیه ۱
جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو
نمودار فرضیه ۲
جدول شماره ۲ فرضیه ۲
جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه
نمودار فرضیه ۳
جدول شماره ۲ فرضیه ۳
جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار
نمودار فرضیه ۴
جدول شماره ۲ فرضیه ۴
جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج
نمودار فرضیه ۵
جدول شماره ۲ فرضیه ۵
خلاصه تحقیق و نتیجه
پیشنهادات
محدودیتها و تنگناهای تحقیق
 
پیوستها
منابع و ماخذ
 
قسمتی از متن :
با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.

از میان انواع مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی در سطح مدارس یکی از با اهمیت ترین و حساس ترین وظایف محسوب میگردد. آموزش در مدرسه انجام می گیرد و کیفیت آموزش و نتایج آن نیز به مدرسه بستگی دارد. لذا نظام آموزشی باید از مدیران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را به نحو موثر به انجام برساند، و این امر مستلزم آن است که نظام آموزشی از یک در جهت پرورش و جذب مدیران ماهر و تحصیل کرده گام بردار و از طرف دیگر سیستم انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی را طوری طراحی نماید که از طریق مدیران شایسته و کاردان و تحصیل کرده به سمت های مدیریت آموزشی انتخاب کردند.

گزارش کارآموزی رشته مدیریت در کارخانه دخانیات در قالب فایل Word ورد ۲۱ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

گزارش کارآموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM در قالب فایل ورد ۲۲ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

موضوع : انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

قسمتی از متن گزارش کار :

امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.
با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.
در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می شود سپس به بحث وجود انبارک ها در سالن های تولید پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف انبار
اهمیت انبار
اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
اهداف و وظایف انبارها
انباردار
وظایف انباردار
شرایط انباردار
مکان و فضای انبار
موجودی ها
اهمیت موجودی ها
انواع موجودی ها
سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری
کالای خریداری شده برای فروش
منابع انسانی در سیستم انبار
تجهیزات مربوط به انبار
سیستم اطلاعاتی انبار
انواع سیستم اطلاعاتی در انبار
فرم درخواست جنس انبار
برگ درخواست خرید
فرم رسید موقت
رسید انبار
حواله انبار
سیستم نقطه سفارشی
نقطه سفارش و دوره سفارش
انبارگردانی
وجود انبارک ها در سالن های تولید

اصول مدیریت و تئوری سازمان

بدون دیدگاه

اصول مدیریت و تئوری سازمان
منبع: رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای.دی.، مبانی مدیریت، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ترجمه سید محمد اعرابی، ۱۳۸۵

فهرست مطالب:
مدیریت و مدیران
مبانی برنامه ریزی
مبانی تصمیم گیری
مبانی طراحی ساختار
مدیریت منابع انسانی
مبانی رفتار فردی و گروهی
انگیزش و پاداش
رهبری و سرپرستی

مدیریت فرایند

بدون دیدگاه

مدیریت فرایند:
۱- مجموعه‌ فعالیتهایی است که داده‌ها (ورودیها) را به ستانده‌ها (خروجیها) تبدیل می‌کند.
۲-
یک فعالیـت که با  استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت کسب
توانایی برای تبدیل داده ها به  ستانده‌ها عمل می‌کند را می‌توان به عنوان
یک فرایند در نظر گرفت.
رویکرد و زاویه‌ای که آدمی از روزنه و یا از
طریق آن، به تحلیل پدیده‌های پیرامون خود پرداخته و ارتباطات بین خود و
آنها را تعیین و برقرار می‌سازد. و….
توجه به پدیده‌های اطراف و پیرامون آنها در قالب شناسایی مجموعه فعالیتهایی که داده‌ها را به ستانده‌ها تبدیل می‌نماید.
استفاده
از مجموعه‌ای از فرایندهای موجود در یک سازمان ، همراه با شناسایی و تعیین
تعاملات این فرایندها و مدیریت آنها را می‌توان به عنوان « نگرش فرایندی »
مطرح کرد.

استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (Quality Function Deployment) در صنعت ساخت

مقدمه:

قابلیت
بقاء طولانی مدت یک سازمان، به طور گسترده ای بسته به این دارد که چگونه
اثربخشی سازمان، منابعش را برای ارضا سهامدارانش مطلوب می سازد. برای
عملیات سازمانها در صنعت ساخت، یکی از ممتازترین ذی نفعان، ارباب رجوع ها
هستند (استفاده کنندگان نهایی یا مشتریان بسته به نوع پروژه دارند).
بنابراین در باقی مقاله، ارباب رجوع، مشتری و استفاده کننده به شکل مترادف
استفاده خواهند شد. ارضا نیازها و انتظارات منتهای اهمیت برای شرکتهاست چون
کیفیت در چشمان مشاهده کننده است و هر چیزی که آنها تقاضا دارند و از
محصول/ پروژه انتظار دارند. مشخصات کیفی یک نهاد را تعریف می کند. ماهیت
منحصر به فرد صنعت، درک نیازها و انتظارات مشتری را به مشکلی دقیق، برای هر
پروژه ای لازم و ضروری کرده تا سطح رضایتمندی آنها افزایش یابد.

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

فهرست مطالب:
سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت
سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت
آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمرکز بر EFQM
آشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis)
ابزارهای کنترل کیفیت آماری (SQC)
گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

EFQM

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
هدف از ارزیابی عملکرد
مزایا و منافع نظام خود ارزیابی
الگوهای تعالی عملکرد

مزایا و منافع نظام خود ارزیابی:
خود ارزیابی وسیله ای برای سنجش میزان موفقیت و پیشبرد اهداف
خود ارزیابی ابزاری برای روشن کردن وضعیت و تقسیم بهتر عملیات
خود ارزیابی وسیله ای برای حمایت از خواسته های مشتریان
ایجاد یک بینش یا الگوی نقش در جهت کمال جویی (موفقیت)
شناخت عمومی از کسب جایزه
خود ارزیابی وسیله ای برای انجام مقایسه های بین بخشی
ارایه فرصت تفکر در مورد چگونگی اجرای مدیریت کیفیت جامع TQMدر بخش های مختلف سازمان و تأثیرات آن بر کارکردهای سازمان

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

بدون دیدگاه

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع در قالب فایل با فرمت Ppt و در ۲۷ اسلاید به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مدیریت کیفیت جامع
نگرشی که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تأمین‌کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشتری می‌شود، می‌پردازد.
۱ ) مدیریت : مدیران ارشد به طور کامل پایبند به اجرا هستند.
۲ ) کیفیت : برآورده نمودن خواسته‌های مشتریان
۳ ) جامع : هرکس که با سازمان در ارتباط است، در فرآیند بهبود مستمر درگیر می‌شود.

پاورپوینت فنون مذاکره

بدون دیدگاه

پاورپوینت فنون مذاکره در قالب فایل با فرمت Ppt و در ۳۳ اسلاید به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

فنون مذاکره:
انسان موجودی است اجتماعی. لازمه زندگی اجتماعی، داشتن ارتباط و زیستن با دیگران است و مذاکره، مهم‌ترین و رایج‌ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسانها است. اولین تجربه انسان برای مذاکره از خانواده شروع می‌شود که برای تأمین خواسته‌های خود با اعضای بزرگتر خانواده به مذاکره می‌پردازد و این امر ادامه می‌یابد تا اینکه در بالاترین و پیشرفته‌ترین شکل، وارد مذاکرات بین‌المللی با دیگران می‌شود.
در هر روز هر کسی در موردی مذاکره می‌کند. اما آیا همه این مذاکرات، خوب و موفق هستند؟ پاسخ منفی است. چه کنیم که مذاکرات ما اصولی باشد و علاوه بر کارآیی، به یک موافقت معقول منتهی شود و روابط طرفین را بهبود ببخشد یا لااقل به روابط آنها خللی وارد نکند؟
اگر می‌خواهید برای عقد قرارداد وارد مذاکره شوید، یا برای استخدام با کارفرمای خود وارد بحث و مذاکره شوید و از مذاکرات خود نتیجه مثبت بگیرید، فنون مذاکره را بیاموزید.

دسته‌ها