مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین،  کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بدون دیدگاه

بیان مسئله:
کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال ۱۹۵۰ دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز ۶ ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵/۸ میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت ۱۰ میلیونی ۱۰۰ سال قبل اکنون به نزدیک به ۷ برابر رسیده است .
کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود۷/۲ (که تا ۴/۳ نیز ذکر شده است)  و در سالهای اخیر این میزان رشد  تا حدود ۷/۱ (و مواردی تا ۲/۱ نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.
هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این  تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.
فهرست:
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
بیان مسئله
عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
اهداف
هدف کلی
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده
اهداف اختصاصی
اهداف  کاربردی
فرضیات
روش تحقیق
نمونه گیری
ملاحظات اخلاقی
پیش آزمایی
نتیجه بررسی
تحلیل داده ها
 بررسی وضع موجود
گروه های سنی
گروه های سنی ازدواج
 برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
آغاز بحران
برآورد شرایط ایده آل
پیشگیری
نتیجه گیری

مقاله:
مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به
ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات
مشابهی  هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد.  مهاجرت که خود نتیجه ی
نابرابری‌های مکانی و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای می‌باشد، به دلیل ویژگی‌های
خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها
بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه‌نشینی در شهرهای
بزرگ می‌باشد.  حاشیه‌نشینان به علت فقر شدید و همه‌جانبه ( اقتصادی ،
اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ،
اقدام به فعالیت‌هایی می‌نمایند که موجب سلب آسایش  شهروندان و امنیت شهرها
می‌گردد.
این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات
زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت‌های متعدد ، آدم‌ربایی و آدم‌کشی،
قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خیابانی و… از جمله ی این معضلات
هستند.آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی شهرهای
کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی
حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.

پروژه بررسی جمعیت جوانان

بدون دیدگاه

چکیده تحقیق :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
فهرست مطالب
چکیده تحقیق
 
فصل یکم
مقدمه
بیان مساله پژوهش
اهمیت و ضرورت مساله 
ا هدف ویژه پژوهش 
سوالات یا فرضیه  
فرضیه  
تعریف متغیرها  
تعریف عملیاتی 
 
فصل دوم
جامعه آماری 
نمونه تحقیق  
نوع تحقیق 
روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری 
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 
 
فصل سوم
یافته های پژوهشی 
مقدمه
جامعه آماری معلمین مشهد 
جدول سوالات پرسشنامه 
جدول آماری یک  
جدول آماری دوم  
جدول آماری سوم  
جدول آماری چهارم  
جدول آماری پنجم  
جدول آماری ششم
جدول آماری هفتم 
جدول آماری هشتم
جدول آماری نهم
جدول آماری دهم
جدول آماری یازدهم
جدول آماری دوازدهم
جدول آماری سیزدهم
جدول آماری چهاردهم  
جدول آماری پانزدهم  
جدول آماری شانزدهم  
جدول آماری هفدهم
جدول آماری هیجدهم  
جدول آماری نوزدهم  
جدول آماری بیستم
 
فصل چهارم
بیان مسئله پژوهش  
تجزیه و تحلیل داده ها 
محدودیت پژوهش
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی
 

چکیده :
تحقیقی که پیش رو دارید به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ایران پرداخته است . این بررسی از دیدگاه زنان شاغل انجام گرفته است . در این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم و نقش زن و فعالیت آن را در جامعه پررنگ تر کرده و به وضوح نشان دهیم .
برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . ابزار سنجش این تحقیق نیز پرسشنامه حضوری است که توسط گروه دانشجویان محقق تنظیم شده است . این پرسشنامه با مراجعه حضوری در محل توسط پرسشگران پر شده است . برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است .
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول ( ۱ )
مقدمه
طرح مساله
ضرورت واهمیت تحقیق
فصل دوم (۲)
مروری بر ادبیات
جامعه شناسی چیست : (sociology  of  gender )
شیوع اشتغال زنان :
تعصب جنسیتی : (sexism )
افتراق های جنسیتی : ( sexval  divigiong )
جامعه شناسی جنسیت : ( sociologt  of  gender)
جامعه شناسی خانواده : ( sociology  of famili )
اجتماعی شدن : ( socialization )
فاصله فرهنگی : (cultural  lag )
فرهنگ : ( culture )
چارچوب نظری تحقیق حاضر
نگرش روان شناختی به اشتغال زنان
نگرش فیمنستی به اشتغال زنان
دیدگاه ساختی – کارکردی
نظریه پارستر
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال زنان
فصل سوم (۳)
تعریف مفهومی متغیر مستقل ووابسته
فصل چهارم (۴)
خلاصه و نتیجه گیری

نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها
شکی نیست که خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد . این خانواده ، از یک سو هنوز گرفتار بعضی سنت های غلط گذشته مانند بی عدالتی و ظلم به زنان بوده و از سوی دیگر آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی، اختلاط نقش ها، فرد گرایی و اصالت لذت های دنیایی ، سلامت، ثبات و حتی کیان خانواده را به خطر انداخته و آسیب های جدی اجتماعی به وجود آورده است ،در حالیکه این موضوع چنان که بایسته است، به دغدغه اصلی اندیشمندان و مسئولان جامعه تبدیل نشده و عمده طرح ها و بودجه هایی که به نام خانواده تصویب می شود، ……….
فهرست:
کارکردهای خانواده متعادل
ساختار خانواده
الگوی خانواده دینی
آسیب شناسی خانواده ایرانی
عوامل آسیب زا
تاثیر افراد بر خانواده
پاره ای دیگر از تغییر نگرش ها ویژه زنان است
انحراف در ساختار خانواده
خرده نظام های تأثیرگذار بر خانواده
منابع

سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی مقطع کارشناسی
تابستان ۱۳۹۳ و نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳

این بسته شامل موارد زیر است:
سوالات فقر و نابرابری اجتماعی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات تغییرات اجتماعی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات نظریه های برنامه ریزی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات نظریه های برنامه ریزی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات آمار مقدماتی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات ریاضیات پایه با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات سیاست گذاری محیط زیست با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات مبانی مطالعات فرهنگی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات نظریه های جامعه شناسی ۲ با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)

قسمتی از متن :
وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.
فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 
بیان مسئله 
اثرات و عوارض طلاق 
آثار اجتماعی طلاق 
عوامل مؤثر بر طلاق 
راه حل مسئله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی 
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی 
ضرورت تحقیق 
اهداف تحقیق 
هدف کلی 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری 
طلاق از دیدگاه اسلام 
طلاق از دیدگاه قرآن 
طلاق از دیدگاه مسیحیت 
تاریخچه طلاق 
طلاق و انواع آن 
پیشینه تحقیق 
مدل 
فرضیه های تحقیق 
مفاهیم و متغیر ها 

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق 
نحوه انجام کار 
جامعه آمار ی 
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها 
پیشنهادات 

پرسشنامه 
منابع و مأخذ 

مقدمه:
زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند
حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد
از درآمد جهانی را به دست می آورند کمتر از یک درصد دارایی جهان را در
اختیار دارند این موضوع نشان می دهد که بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در
ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و
حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره
خانگی همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد
پایین انجام می دهند.
زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و
در مقام مادر بودن دارای احترام و اکرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت
بزرگی که خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند
که با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند.
بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی کافی برای انجام کارهای تخصصی
مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام
کارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفکر سنتی خود حاضر به
همکاری آنها نیستند (ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، ۱۳۹۰: ۲۰۰).
نظام 
جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و
جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه
ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درک
ارزش و جایگاه انسانی  زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه
از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از
دیدگاه های افراطی (تجدد طلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و
توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند
مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … برخوردار گشتند و تفاوت های
فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط
ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترک با
مردان محروم نخواهد ساخت.
این بررسی از یک سو شامل سیاست ها و قوانین
کشور در خصوص مسائل زنان می باشد و از سوی دیگر به ارائه برنامه ها و
عملکردها و مراکز مهم تصمیم گیری و اجرایی کشور و میزان اهتمام بخش های
مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان می پردازد.
بررسی میزان حضور زنان
در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، علمی و … با مشکلاتی مواجه
بوده که امیدواریم با توجه به گذشت سی چند سال از پیروزی انقلاب با شکوه
اسلامی و ثابت شدن توانایی های بانوان در عرصه های مختلف مسئولان  مربوطه
راه کارهای را در مورد این مسئله تدبیر کنند هر چند که تشکیل مؤسسات و
مراکزی جهت متمرکز نمودن اطلاعات مربوط به زنان ایران نوید بخش گام های
مثبت آنهاست.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سئوالات تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۷- محدودیت ها- مشکلات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مفهوم مشارکت
۲-۳- انواع مشارکت
۲-۳-۱- مشارکت اجتماعی
۲-۳-۲- مشارکت سیاسی
۲-۳-۳- مشارکت اجتماعی 
2-3-4-  مشارکت فرهنگی
۲-۳-۵-مشارکت روانی
۲-۴- نقش زن در زندگی
۲-۵- نقش زن در جامعه
۲-۶- تداوم مسئولیت در بستر اجتماع
۲-۷- نقش زنان در جنبش مشروطیت 
 2-8- زنان و توسعه کشاورزی
۲-۹- جایگاه و پایگاه زن در توسعه
۲-۱۰- راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان 
2-11- حقوق فردی و خانوادگی 
2-12-  منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران 
2-13- اهمیت زن در اسلام
۲-۱۴- ضرورت بررسی تعارض های شغلی- خانوادگی
۲-۱۵- زنان در محل کار
۲-۱۶- مقام انسانی زن از نظر قرآن
۲-۱۷- فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی
۲-۱۸- مقام زن در جهان بینی اسلام
۲-۱۹- سابقه تاریخی
۲-۲۰- ضرورتها
۲-۲۱- عوامل مؤثر درافزایش مشارکت زنان
۲-۲۲- فمینیسم چیست؟
۲-۲۳- تاریخچه
۲-۲۴- پیشینه تحقیق در ایران و جهان
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
۳-۱-۱-  تقسیمات کشوری
۳-۱-۲- عوارض طبیعی
۳-۱-۳- منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها
۳-۱-۴- اقلیم
۳-۱-۵- پیشینه تاریخی و گردشگری
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران
۳-۶- ابزار پژوهش
۳-۷- تهیه مقیاس لیکرت
۳-۸- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
3-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۲- آزمون خی‌دوی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات
منابع
پرسشنامه

چکیده تحقیق:
در این پژوهش، عزت نفس فرزندان، مادران شاغل با عزت
نفس فرزندان مادران غیرشاغل بررسی شده است. بدین منظور ۳۰ نفر از دانش
آموزان دختر مقطع راهنمایی دخترانه فاطمیه (س) نوبت صبح انتخاب شدند.
آزمودنیها به آزمون کوپر اسمیت پاسخ دادند. و همچنین پرسشنامه ای تهیه و در
اختیار والدین آنها قرار گرفت تا نظرات خود را منعکس نمایند در ارتباط با
فرزندان خود.
فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط
با عزت نفس اجتماعی، خانوادگی تحصیلی، فرزندان دارای مادر شاغل در مقابل
فرزندان دارای مادر غیرشاغل است که نتایج نشان می دهد عزت نفس فرزندان
مادران شاغل بیش از عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل است البته در بعضی
موارد مانند عزت نفس تحصیلی و والدین و در بقیه فرضیه ها تفاوتی معنادار
وجود ندارد و هر دو گروه یکسان هستند.

در این پژوهش از روش علی مقایسه
ای استفاده شده و شاگردان به طور تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات از طریق
نتایج آزمون کوپر اسمیت جمع آوری شده است. (پرسشنامه در قسمت ضمائم موجود
می باشد)

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف عزت نفس
اهمیت عزت نفس
تعریف شخصیت
نظریه روانکاوی
عوامل کاهش اعتماد به نفس در نوجوانان
فرآیندهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان
ارزیابی
مصاحبه با والدین
مصاحبه با کودک و نوجوان
مصاحبه با معلمان
مشاهده کودک و نوجوان
آزمون
ویژگیهای نوجوانانی که عزت نفس بالا دارند
ویژگیهای نوجوانی که عزت نفسش پایین است
چگونه می توان عزت نفس نوجوانان را شکوفا ساخت ؟
روابط بین والدین و فرزند در عزت نفس و سازگاری اجتماعی
ویژگیهای انسان رشد یافته اجتماعی
تاریخچه اشتغال زنان و محیط خانواده
تأثیر شاغل بودن مادر بر خانواده
کودکان با مادران شاغل
عوامل مؤثر بر اشتغال زنان
آثار و نتایج اشتغال زنان
پیشینه داخلی
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
شرح مراحل اجرای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل آن
فرضیه یک
فرضیه دو
فرضیه سه
فرضیه چهار
فرضیه پنج
فرضیه شش
فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات محدودیتها
نتیجه گیری و تفسیر داده ها
پیشنهادات
پیشنهادهایی برای تحقیق های بعدی
محدودیتهای پژوهش
منابع و ضمائم
منابع
فرم نظرخواهی از والدین درباره دانش آموز

دسته‌ها