گزارش کار بیوشیمی

بدون دیدگاه

مقدمه:
پتانسیل غشاء :
پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشاء عملا در تمام سلولهای بدن وجود دارد و یونهای سدیم و پتاسیم و کلر مهمترین یونهایی هستند که در ایجاد پتانسیل غشاء در فیبرهای عصبی و عضلانی دخالت دارند و شیب غلظتی هر یک از این یونها بین دو سوی غشاء به تعیین ولتاژ پتانسیل غشاء کمک می کند. 
منشا پتانسیل استراحت:
کانالهای نشتی پتاسیم- سدیم: نفوذپذیری این کانالها برای پتاسیم ۱۰۰ برابر بیشتر از سدیم است و در مجموع قسمت داخلی منفی و خارج سلول مثبت می شود، زیرا مقادیر بالایی از پتاسیم از این کانالها به بیرون نشت می کنند.
پمپ سدیم- پتاسیم: پمپ زدن مداوم ۳ یون سدیم به خارج به ازای ۲ یون پتاسیم به داخل است و موجب می شود که یونهای سدیم بیشتری به خارج تلمبه شود و این عمل نگاتیویته (negetivite) بیشتری به پتانسیل غشاء سلول ایجاد میکند(منفی تر می شود.) 
وسائل آزمایش:
 

۱-  سه عدد بشر
۲-  دماسنج
۳-  چراغ الکلی
۴-  آب و یخ
۵-  اسید و باز
۶-  پنس
۷-  ساعت
۸-  قورباغه

گزارش کار فیزیولوژی

بدون دیدگاه

گزارش کار فیزیولوژی:

 
مواد و وسایل مورد نیاز
۱-  سه عدد لوله آزمایش
۲-  سمپلر
۳-  قطره چکان
۴-  دستگاه اسپکتو فتومتر
۵-  سه تا کوت
۶-  محلول کارآماده(بیوره)، استاندارد، مجهول
۷-  آب مقطر

دانلود گزارش کارآشنایی با چگونگی تعیین انواع گروه های خونی و RH

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

خلاصه :
موضوع آزمایش: تعیین گروه خونی
هدف آزمایش:آشنایی با چگونگی تعیین انواع گروه های خونی و RH
وسایل آزمایش:
۱٫لام
۲٫ آنتی کرهای (D-B-A)
3.لانست
۴٫ الکل
۵٫ پنبه
۶٫ قطره چکان  
 
تئوری آزمایش:
سیستم گروه خونی ABO نخستین بار توسط فردی به نام لنداشتاینر شناسایی شد.براساس مطالعات این شخص ، جمعیت انسانی از نظر سیستم ABOبه چهارگروه فنوتیپی A ,B,AB,O تقسیم می شوند.
تفاوت خون های مختلف به وجود یا عدم وجود پروتئین های ویژه ای به نام آنتی ژن وآنتی کر برمی گردد. آنتی ژن ها بر سطح گلبول های قرمز و آنتی کرها در پلاسمای خون قرار دارند. افراد مختلف، انواع متفاوت و ترکیب های متفاوتی از این مولکول ها را دارند. گروه خونی شما به آن چه که از والدین خود به ارث برده اید وابسته است.
و…….

دانلود پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان

این فایل با فرمت Power Point بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد
خلاصه و فهرست کلی:

اسلاید ۱
تریپانوزوم های انگل انسان:
سه گونه از تریپانوزوم ها که برای انسان بیماریزا هستند عبارتند از:
 تریپانوزوم بروسه ای گامبیانسه در افریقا.
  تریپانوزوم بروسه ای رودزینسه در آفریقا.
  تریپانوزوم کروزی در آمریکا.
اسلاید ۲
ریخت شناسی
تریپانوزوم ها تک یاخته هایی کوچک، متحرک  دوکی شکل هستند که از قسمت های جانبی بدن پهن شده اند.
بدن کشیده و پیچ و خم دار آنها در قسمت قدامی باریک و در انتهاب خلفی پهن وکند است.
تاژک که در یک غشاء سیتوپلاسمی قرار گرفته پس از طی حاشیه ی غشاء مواج که خود در قسمت مقعر انگل قرار گرفته از بخش قدامی انگل خارج می شود.

اسلاید ۳
یک هسته بزرگ و بیضی شکل با کاریوزوم مرکزی، در قسمت میانی انگل قرار دارد.
 نزدیک به انتهای خلفی انگل کینتوپلاست قرار دارد که مرکب از رشته های DNA، در درون ماده ای از میتوکندری می باشد
 گاهی دانه های کوچک و براق ولوتین و نیز واکوئل های متعددی در سیتوپلاسم دیده می شوند.
 
+بهمراه تصاویر

گزارش کار تهیه گسترش خونی

بدون دیدگاه

دانلود گزارش کار تهیه گسترش خونی

خلاصه و فهرست کلی:
تهیه گسترش خونی
Blood Smear
وسیله کار:
 1- دو عدد لام یک بار مصرف تمیز
۲ – لوله موئینه  ساده
مرحله اول
طرزتهیه گسترش خونی
مرحله دوم
مرحله رنگ آمیزی
رنگ آمیزی گسترش خونی بوسیله رنگ گیمسا

دسته‌ها