پاورپوینت ۸ Disipline

بدون دیدگاه

پاورپوینت ۸ Disipline در قالب فایل با فرمت Ppt و در ۲۲ اسلاید به همراه جزئیات , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

پاورپوینت ۸ Disipline
درک و آگاهی ازعلل اساسی مشکلات بسیارمهم است تا ازتکرارآنها کاسته شودوبطورایده آل ازبروزمجدد مشکلات جلوگیری شود.
Bill Arnott دارای گواهی و مدرس روش (D8) ومهارت های گروهی می باشد .وی روشی را درجهت کاستن هزینه ها و تغییرات اجرای موفقیت آمیزدربسیاری ازتقاضاهای متفاوت به کاربرده است.

پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری  نگرش کاربردی SQC
مقدمه:

کنترل
آماری فرایند SQC
مجموعه ای توانا از ابزار های حل مشکل است که باعث
ثبات در فرایندهای تولید شده، توانایی را درتولید محصولات با کیفیت بالا می
برد. در این تکنیک، مجموعه ای از هفت ابزار قوی است که آنها را «ابزار
هفتگانه کیفیت» می گویند. ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند از دیر باز
درسازمان ها، مورد استفاده واقع می شود، به طوری که هم اکنون آشنایی با این
ابزار یکی از الزامات بخش کنترل کیفی هر سازمان است. استفاده از این
ابزارها باید به یک نگرش و تفکر در سازمان تبدیل شود. در صورت تحقق این
امر، استفاده از ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند به بخشی از کارهای
روزانه سازمان تبدیل شده و آن را در مسیر دستیابی به اهداف بهبود کیفیت
قرار می دهد.

ابزار هفتگانه کنترل آماری فرایند:
۱- برگه ثبت داده ها
۲- نمودار هیستوگرام
۳- نمودار پارتو
۴- نمودار علت و معلول
۵- نمودار تمرکز نقص ها
۶- نمودار پراکندگی
۷- نمودار کنترل

کیفیت (Quality)

بدون دیدگاه

کیفیت کار:
کیفیت بطور استثنائی بالاست. همواره دقیق، درست و در کشف خطاهای خود و دیگران سریع است.
گاهی عالی کار می کند، ولی معمولاً دقیق است. تعداد کاری که باید تکرار شود قابل اغماض است. نوع کار بطور معمول مطابق استاندارد است.
فردی
است دقیق. تعداد کمی از کارش باید تکرار شود. در زمان معقول اصلاحات
راانجام می‌دهد. معمولًا از عهده استانداردهای مرسوم بر می‌آید.
نوع کار
مکرراً پایین‌تر از کیفیت قابل قبول است. به بی‌دقتی گرایش دارد. تعداد
متوسطی از کار باید تکرار شود. برای اصلاحات وقت زیادی می‌خواهد .
اغلب کارش بی ‌ارزش است. به ندرت از عهده استانداردها بر می‌آید. برای اصلاح ، وقت فراوان می خواهد.

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری Measurement Systems Analysis

فهرست مطالب:
اهمیت کیفیت اندازه گیری
فرآیند/سیستم اندازه گیری
تقسیم بندی کلی خطاهای سیستم اندازه گیری
آیا کالیبراسیون برای تائید کیفیت اندازه گیری کافیست؟
انواع خطاهای سیستم اندازه گیری
منابع پراکندگی
اثرات σm (پراکندگی بدلیل سیستم اندازه گیری)
محدوده پذیرش پراکندگی بدلیل سیستم اندازه گیری
عوامل ایجاد کننده پراکندگی سیستم اندازه گیری
خلاصه عوامل پراکندگی (گوناگونی)
اصول اجرای آزمون و محاسبات تحلیل R&R
اصول اجرای آزمون و محاسبات تحلیل R&R
تحلیل R&R  با MINITAB
مراحل اجرائی تحلیل R&R

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 2000
فهرست مطالب:

شکل گیری و سیر تکاملی سیستم های کیفیت
معرفی سازمان بین المللی استاندارد ISO
معرفی استاندارد های سری ISO 9000
مدیریت کیفیت
ارکان مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت و ارکان آن
دیدگاه فرآیند گرا Process Approach
شبکه فرآیندها
تقسیم‌بندی پیشنهادی فرآیندها
تعاریف و مفاهیم ISO 9000 : 2000
الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی برسری استاندارد ISO 9000:2000

پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO TS 16949 2002 نیازمندیهای سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
 اهداف پاورپوینت استاندارد :
۱- تاریخچه
۲- اهداف ISO TS 16949 2002
3- آشنایی با نیازمندیهای ISO TS 16949 2002
4- بررسی مقایسه ای ISO TS 16949 با ISO 9001 2000

اهداف و مقاصد مستند سازی:
انتقال مقاصد و ثبات و یکنواختی اقدامات و فعالیت‌ها
دستیابی به انطباق با خواسته‌های مشتری و بهبود کیفیت
فراهم آوردن آموزش‌های مناسب
تکرارپذیری و قابلیت ردیابی
فراهم آوردن شواهد عینی
ارزیابی اثربخشی و همچنین تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت کیفیت

دوره آموزشی تربیت ممیز بر اساس استاندارد ISO19011 2002 در قالب فایل پاورپوینت ۵۰ سالاید قابل ویرایش
استاندارد ISO19011 2002 راهنمایی هایی را برای مدیریت
کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و بیرونی در
مورد سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی و همچنین شایستگی (صلاحیت) و
ارزشیابی ممیزان، ارائه می نماید.
قصد بر آن است تا راهنمایی های ذکر
شده در این استاندارد بین الماللی برای گستره وسیعی از استفاده کنندگان
بالقوه، از جمله ممیزان، سازمانهای در حال اجرای سیستم ها و ابزارهای
مدیریتی و مهندسی، سازمانهایی که ملزم به انجام ممیزی بر مبنای قرارداد
هستند و همچنین سازمانهایی که در امر آموزش یا تائید شایستگی ممیزان، گواهی
کردن/یا ثبت کردن سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی ، نهاد تائید
صلاحیت یا استاندارد کردن در حیطه ارزیابی انطباق دخیل هستند، کاربرد داشته
باشد.
این استاندارد بین المللی راهنمایی های را در مورد اصول اساسی
ممیزی، مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های سیستم
مدیریت و همچنین راهنمایی هایی جهت شایستگی ممیران سیستمهای مدیریت ارائه
می دهد.
این استاندارد برای کلیه سازمانهایی که به انجام ممیزی های
داخلی یا بیرونی در رابطه با سیستم مدیریت یا مدیریت کردن برنامه ممیزی
نیاز دارند، کاربرد دارد.
بکارگیری این استاندارد در انجام سایر انواع
ممیزی ها نیز عموماً امکان پذیر  است، مشروط بر آنکه در چنین مواردی
ملاحظات لازم برای شناسایی شایستگی مورد نیاز برای اعضاء تیم ممیزی مد نظر
قرار گیرد.

مقاله پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

چکیده:
افزایش هزینهی تعویض تجهیزات، افراد و سازمانها را وادار
به افزایش عمر مفید سیستمها کرده است. خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابی
می گذارند. از این رو کاربر باید قادر به ارزیابی خرابی باشد و از عدم وقوع
شکست در خط لوله اطمینان یابد. پیش بینی عمر باقیمانده ی خطوط لوله متأثر
از خو ردگی علاوه بر اینکه از طریق بازرسی و تعمیرات به موقع به افزایش عمر
خطوط لوله کمک می کند، با پیشگیری از نشتی از بروز صدمات مالی و جانی نیز
جلوگیری بعمل می آورد. در ضمن در صورت اطلاع از زمان وقوع شکست خط لوله، با
انجام تعمیرات برنامه ریزی شده می توان از توقف ناخواسته واحدهای تو لیدی
جلوگیری کرد و به افزایش بهره وری کمک نمود. در زمینهی پیش بینی استحکام
باقیمانده خطوط لوله مطالعات بس یاری بر اساس روشها ی قطعی و احتمالی انجام
شده است. روش های قطع ی از پیش بینی زمان شکست ناتوان هستند و روشها ی
احتمالی نیز بدلیل پیچیدگی با استقبال کاربران مواجه نشده اند . در این
مقاله از روش استدلال مبتنی بر مورد(CBR) که روش نسبتًا جدیدی در هوش
مصنوعی (AI) می باشد، بر ای پیش بینی عمر باقیماندهی خطوط لوله دچار خوردگی
استفاده شده است . داده های مورد استفاده درتحقیق از اطلاعات مربوط به
ضخامت سنجی خطوط لوله در شرکت پتروشیمی اراک جمع آور ی شده است . بر اساس
روش استدلال مبتنی بر مورد، مدلی برای پیش بینی عمر باقیمانده ارائه شده
است. نتایج آزمایش مدل، موفقیت آن را در ۸۰ % مواقع نشان می دهد.

مقاله استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

چکیده:
امروزه با او جگیری پیشرفت سریع ف نآوری و ب التبع آن
ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت، بحث نگهداری و تعمیرات
از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و
تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور عدم توجه به نگهداری
صحیح و برنام هریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات
اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی
مشترکین و افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد که چنانچه هزینه
های غیرمستقیم ناشی از سیستم های تولید را به آن اضافه کنیم این هزین هها
سرسا م آور می شود.
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از انواع
سیستمهای نگهداری و تعمیرات می باشد که سیاست خود را به برنامه ریزی مدون
تعمیر و سرویس تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین
دستورالعمل های مناسب به انجام سروی سها، بازدیدهای دوره و تدوین قطعات می
پردازد.
هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات
آب ، بهینه کردن تواناییهای تجهیزات و دستگاهها جهت ایجاد حداکثر کارایی،
کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شامل افزایش آماده بکاری،
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های اضافی و توقفات اضطراری سیستم
آبرسانی می باشد، دفتر بهبود روشهای بهر هبرداری آب شرکت مهن دسی آب و
فاضلاب کشور در راستای دستیابی به این هدف طرح استقرار نظام نت پیشگیرانه
تأسیسات آب شهری را از سال ٧٩ در دستور کار خود قرار داد و با مهیا نمودن
بسترهای لازم و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز ١٠٨ شهر کشور موفق به اجرای
، کلیه شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به اجرای این طرح نمود بنحو ی که تا
پایان ٨٣ سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شدند . از مهمترین نتایج این امر می
توان برنامه ای شدن عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و روند نزولی کاهش
هزینه جاری نگهداری و تعمیرات بویژه تعمیرات اضطراری از سال ٨٢ و کاهش سهم
هزینه تعمیرات بدون برنامه در قیمت تمام شده آب اشاره نمود.

دسته‌ها