مقاله طرح درس معلمان؛ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( ارزشیابی توصیفی )

قسمتی از متن:
اهداف تحقیق :
کسب مهارت های بحث و گفتگو
مشارکت در فعالیتهای گروهی
ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری
کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی
کسب مهارتهای مطالعه درست
توجه به موضوع مورد مطالعه
کسب مهارت تفکر انتقادی
ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی
تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب
تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن
افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .
بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .
پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .
برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .
در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .

 

فهرست:
مقدمه 
چکیده
اهداف
ارزشیابی تحصیلی
سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی
جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند – مدار
ویژگی ارزشیابی فرآیند – مدار
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی
تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی
آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی توصیفی
آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید
انواع ارزشیابی
نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز
کاربرد ارزشیابی توصیفی
مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی
ابزار های ارزشیابی توصیفی
پوشه کار
چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد
معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم
پروژه
چگونگی ارائه یک پروژه
مزایای استفاده از پروژه
سنجش عملکرد
هدف از سنجش عملکرد
بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم
آزمون ها ی عملکردی
نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی
منابع

مشخصات

دانـــــلود

  • 8 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها